uitgeverij hoenderbossche verzen maarten van den elzen uden hoenderbos

De Poëzie van Maarten van den Elzen

Maarten Van Elzen (o.a. stadsdichter van Uden) Uden 1954 De gedichten van Van den Elzen verschenen in een groot aantal bloemlezingen en verzamelbundels. Ook publiceerde hij in literaire tijdschriften als Schoon Schip, Kruispunt-Summier, Yang, Houten Gong, Maatstaf en Millennium.

Dichtbundels

"Een Keukenstoel voor het Verleden"(2019) €25,--,
"Een Wak in de Werkelijkheid" (2014) €40,--,
"Madrigalen van Maarten” (2007),
“Het geheim van de kleinzoon van de smid” (2004) €25,--,
"Rembrandt in een nieuwbouwwijk" (1999) €20,--,
"Koepels van Verschoten Goud" (1997),
"Zwaluwen en een Zuiver Hart" (1995; 1997),
"De Geheimen van een Rivier " (1991; 1992) €10,--,
"Twaalf Gedichten, Twaalf Tekeningen" (1989),
"Brokstukken van een Gevallen Engel" (1989),

Bloemlezingen en Publicaties

Verdere publicaties in diverse (literaire) tijdschriften (o.a. Yang, Kunst en Wetenschap, Millennium, Maatstaf, Kruispunt-Summier, Houten Gong en SchoonSchip).

In bibliofiele uitgaven o.a.:
* 'Vijftien Brabantse Dichters van Deze Eeuw' (Brandon Pers Tilburg 1993).
*De aflevering Uden samen met beeldend kunstenaar Victor Notermans in de serie "Noord Brabant in Proza, Poëzie en Prent" uitgegeven door het Genootschap voor Kunst en Wetenschap te 's-Hertogenbosch (1994).
*Kunsttijdschrift "Teken" dat hij samenstelde in januari 1993. *Gedichten van Maarten van den Elzen werden ook opgenomen in de bloemlezing "Aan iedere spijker een regel", hedendaagse (jonge) dichters, uitgegeven door Uitgeverij Prometheus (Amsterdam 1995). *In 1992 werd hem de Kunstprijs van het Academisch Genootschap te Eindhoven toegekend voor zijn gehele oeuvre.
*Hij exposeerde zijn fotografie en poëzie in o.m. de Lievekamp Art Gallery te Oss, Hotel Winston Amsterdam, Congrescentrum "Koningshof" te Veldhoven, Academisch Genootschap Eindhoven.

Zijn eigen uitgeverij "Hoenderbossche Verzen" publiceerde dichtbundels van o.a:
Eddie Besselsen, Anne B. Roorda, Kees Hermis, Hannie Rouweler, Tymen Trolsky, Cees van Raak, Henk van Zuiden en mieke van Baal.

*In 2001 verschijnen 25 gedichten in twee talen, Nederlands en Engels in een vertaling van Willem Groenewegen. Deze literaire vertaler vertaalde eerder gedichten van o.a. Erik Menkveld, Arjen Duinker en voor Poetry International gedichten van Ilja Leonard Pfeiffer en Jules Deelder.

en er komt nog meer

Zie ook info

Door een wak in het vensterglas

voor de zoveelste keer een wak gewreven in een oceaan van condens op het beslagen vensterglas van een bus van het streekvervoer

en de zoveelste schitterende zonsondergang die zich dankbaar door het wak naar binnen wrong en drong, mij bijna verblindde, mijn gezicht inkleurde met verwondering in roze, rood en oranje

door de opening zie ik hoe op akkers en weilanden de naderende winter pogingen onderneemt een schaduw te leggen over het kaal geoogste land

boeren die verkleumd op hun tractoren de avond binnenrijden met lege thermoskannen die zacht rammelen en lichamen op weg naar warmte

nog eenmaal, zo kort voor de kortste dag, wordt alles in een gouden gloed gezet, een verzengend vuur van goudstof dwarrelt en zweeft bij een afwezige wind

Maarten van den Elzen